Työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden peruskurssi (OY)

Kauppa, talous, rahoitus ja tekniikka, yksittäiset jaksot

08.12.2021 00:00 - 02.03.2022 00:00

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

- ymmärtää työturvallisuuteen ja työhyvinvointiin liittyvät keskeiset termit ja asiakokonaisuudetosaa

- tunnistaa ja hallita yksilöön ja työyhteisöön kohdistuvia kuormitus- ja vaaratekijöitäymmärtää työhyvinvoinnin, työterveyden ja työturvallisuuden yhteyksiä

- ymmärtää työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden kustannustekijöitä sekä niiden kehittämisen hyötypotentiaalia

- ymmärtää työhyvinvointi- ja työturvallisuusjohtamisen periaatteet sekä riskienhallinnan käytännöt ja työkalut

Työturvallisuus, työsuojelu, työterveys, työhyvinvointi, tuottavuus, lainsäädäntö ja standardit, työsuojeluyhteistoiminta ja -valvonta, työsuojelun vastuut ja velvollisuudet, riskit, kuormitustekijät, riskienarviointi, onnettomuudet ja työtapaturmat sekä niiden tutkiminen, yritysturvallisuus, yhteisten työpaikkojen riskienhallinta, integroitu HSEQ-johtaminen, osallistuminen

Opintojakson hinta 55 €.

30.09.2021 mennessä