Tilastomenetelmien peruskurssi 6 op (JY)

Ympäristö, yhteiskunta ja psykologia, avoin

01.01.2020 00:00 - 31.07.2020 00:00

Opiskele perusasiat tilastollisen tutkimuksen vaiheista ja empiirisen aineiston hankintamenetelmistä! Opit kuvaamaan muuttujien välisiä riippuvuussuhteita taulukoiden, graafien ja tunnuslukujen avulla. Samalla opit soveltamaan ja tulkitsemaan tilastollisen päättelyn menetelmiä ja analyysejä.

Tarkemmat tiedot päivitetään huhti-toukokuun aikana.

Luennot 24 h, harjoitukset 12 h, itsenäistä työskentelyä ja lopputentti.

295 €