Tietosuoja ja -turva terveydenhuollossa 5 op (UEF)

Terveys, hyvinvointi, ravitsemus ja lääketiede, yksittäiset opintojaksot

11.01.2022 00:00 - 07.03.2022 00:00

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

  • tunnistaa keskeiset tietosuoja- ja -turvasäädökset ja -ohjeet
  • antaa esimerkkejä niiden käytännön merkityksestä sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnalle
  • nimetä organisaation toimijat ja niiden tehtävät tietosuojatyössä
  • tunnistaa tietosuojaan ja -turvaan liittyviä riskejä

Tietosuoja- ja turvatoiminnan erityisvaatimukset sosiaali- ja terveydenhuollossa. Toimintaa ohjaava lainsäädäntö. Yksityisyyden suoja. Asiakkaan ja potilaan asema ja oikeudet. Tietosuojan ja -turvan suunnittelu ja kehittäminen. Tietoturvapolitiikka.

Verkko-opetus.Videoluennot, kirjallisuus, oppimistehtäviä, aikataulutettu ryhmätehtävä ja monivalintatentti. Opintojaksolla on yksi aikataulutettu ryhmätehtävä, muuten opintojakson voi suorittaa oman aikataulunsa mukaisesti määräpäivään mennessä.

Opintojakson hinta on 95 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 45 €.

01.01.2022 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 1.1.2022 mennessä. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksolle Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).