Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan ekosysteemi 5 op (UEF)

Terveys, hyvinvointi, ravitsemus ja lääketiede, yksittäiset opintojaksot

21.02.2022 00:00 - 02.05.2022 00:00

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

  • tunnistaa tiedonhallinnan keskeisen toimijaverkoston ja sen toimijoiden tehtävät
  • tunnistaa tiedonhallintaa ohjaavat keskeiset säädökset
  • määritellä tiedonhallinnan ekosysteemin toimintaympäristön

Tiedonhallinnan toimintaympäristö, toimijat ja niiden tehtävät, tiedonhallinnan edellytykset, toimintaa ohjaava lainsäädäntö. 

Verkko-opetus 135 h. Videoluennot, kirjallisuus, oppimistehtävät ja harjoitustyöt. Opintojakso suoritetaan kahdessa osassa, joista ensimmäinen osa tulee olla suoritettuna määräpäivään mennessä ennen kuin opiskelija pääsee etenemään toiseen osaan. Toinen osa suoritetaan opintojakson päättymiseen mennessä.

Opintojakson hinta on 95 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 45 €.

11.02.2022 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 11.2.2022 mennessä. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksolle Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).