Terveystiedon sisältöjen nykyhaasteet II 4 op (UEF)

Terveys, hyvinvointi, ravitsemus ja lääketiede, yksittäiset opintojaksot

02.03.2022 00:00 - 03.05.2022 00:00

Opiskelija:

- tuntee suomalaisten kansanterveysongelmat ja niiden merkityksen yhteiskunnan ja yksilön hyvinvoinnille
- ymmärtää terveyskäyttäytymisen merkityksen terveyden edistämisessä, ylläpitämisessä ja kansanterveysongelmien ehkäisyssä
- perehtyy virallisen ja kolmannen sektorin palveluihin ja toimintamalleihin terveyden edistämisessä.

Kansanterveys ja terveyskäyttäytyminen; ravitsemus, ergonomia ja lääkkeiden käyttö terveyden edistämisessä ja ylläpitämisessä; terveyttä edistävät palvelut. 

Oppimistehtävät ja verkkotentti. Itsenäisen työn osuus 100 %

Opintojakson hinta on 85 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 36 €.

20.02.2022 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 20.2.2022 mennessä. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksolle Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).