Terveystiedon sisältöjen nykyhaasteet I 4 op (UEF)

Terveys, hyvinvointi, ravitsemus ja lääketiede, yksittäiset opintojaksot

04.10.2021 00:00 - 30.11.2021 00:00

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

  • analysoida ajankohtaista terveystietoperustaa terveystieto-oppiaineen, terveystieteellisen tutkimustiedon ja terveyden edistämisen kansainvälisten ja kansallisten strategioiden, linjausten ja suositusten näkökulmista
  • kuvata terveyden edistämisen haasteita lasten ja nuorten parissa
  • arvioida, miten terveystieto-oppiainetta käsitellään Suomen oppilaitoksissa perusopetuksen ja lukio- sekä ammattiopetuksen opetussuunnitelmissa
  • soveltaa terveystietoa oppimistehtävässä

Terveystiedon keskeiset sisältöalueet ja terveystiedon opetuksen ja terveysoppimisen ajankohtaiset sisällöt:

•Kiusaamattomuuden ja väkivallattomuuden vahvistaminen sekä ongelmien ehkäiseminen
•Liikunta kouluaikana ja harrastuksissa
•Medialukutaidon yhteydet terveyteen
•Mielenterveyden voimavarat
•Riittävän unen ja levon merkitys arkirytmissä
•Seksuaaliterveyden edistäminen terveyttä tukevana kasvuna ja kehityksenä
•Sosiaalisten taitojen ja sosiaalisen terveyden merkitys
•Suunterveys osana terveystietoa
•Tupakoimattomuuden ja päihteettömän elämän edistäminen
•Turvallisuus ja tapaturmien ehkäisy arjen tilanteissa

Verkko-oppimistehtävät ja verkkokeskustelu. Itsenäisen työn osuus 100%.

Verkko-oppimistehtävät ja verkkokeskustelu. Itsenäisen työn osuus 100%.

Opintojakson hinta on 85 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 36 €.

24.09.2021 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 24.9.2021 mennessä. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksolle Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).