Terveyspedagogiikan perusteet 5 op (UEF)

Terveys, hyvinvointi, ravitsemus ja lääketiede, yksittäiset opintojaksot

10.01.2022 00:00 - 13.03.2022 00:00

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

  • kuvata terveysopetuksen, ohjauksen ja –oppimisen taustalla vaikuttavat opetus- ja oppimisnäkemykset
  • kuvata terveydenlukutaito –käsitteen terveysosaamisessa
  • arvioida näyttöön perustuvan terveysopetuksen sisältöä ja menetelmiä
  • soveltaa terveysopetuksen arviointimentelmiä

Terveysopetuksen, -ohjauksen ja -oppimisen taustalla vaikuttavat opetus- ja oppimisnäkemykset, teoreettiset lähtökohdat ja niiden muutokset ajassa. Terveyden lukutaito terveysosaamisen perustana. Näyttöön perustuvan terveysopetuksen sisältö ja modernit terveysopetuksen menetelmät. Terveysosaamisen arviointi.

Verkkoluennot ja oppimistehtävät, opintojakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä.

Opintojakson hinta on 95 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 45 €.

31.12.2021 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 31.12.2021 mennessä. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksolle Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).