Terveyden edistämisen ja terveystiedon tutkimus 4 op (UEF)

Terveys, hyvinvointi, ravitsemus ja lääketiede, yksittäiset opintojaksot

21.02.2022 00:00 - 30.04.2022 00:00

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

  • kuvata terveyden edistämisen tutkimuksen lähtökohtia ja eettisiä periaatteita
  • suunnitella laadullisen ja määrällisen terveyden edistämisen tutkimusprosessin
  • analysoida terveyden edistämisen tutkimuksessa tuotetun tiedon implementointia

Terveystiedon ja terveyden edistämisen tutkimuksen erityispiirteet, kansalliset ja kansainväliset linjaukset. Terveyden edistämisen tutkimuksen kvantitatiiviset ja kvalitatiiviset lähestymistavat ja -tyypit; tutkimuksen suunnittelu, asetelmat, aineiston hankinta ja analyysit, raportointi ja luotettavuus. Terveyden edistämisen tutkimuksen etiikka. Näyttöön perustuva terveyden edistäminen.

Verkko-oppimistehtävät.

Opintojakson hinta on 85 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 36 €.

11.02.2022 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 11.2.2022 mennessä. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksolle Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).