Terveyden edistämisen teoriat ja mallit 5 op (UEF)

Terveys, hyvinvointi, ravitsemus ja lääketiede, yksittäiset opintojaksot

01.10.2021 00:00 - 08.12.2021 00:00

Opiskelija 

- osaa hyödyntää terveyden edistämisen teorioita ja malleja terveystiedon sisältöalueissa 

- osaa hyödyntää teorioita ja malleja nuorten terveyden edistämisessä 

- tunnistaa terveyden edistämisen merkityksen nuorten terveysvalintoihin (mm. liikunta, ravitsemus, päihteiden käytön välttäminen, seksuaalikäyttäytyminen, uni ja lepo, mielenterveys, sosiaaliset suhteet)  

Terveyden edistämisen teoriat ja mallit yksilö-, yhteisö- ja yhteiskuntatasoilla. Teoriat ja mallit nuorten terveyden edistämisessä. Asiantuntijuus ja sen kehittyminen. Terveysopetuksen lähtökohtia.

Verkkoluennot ja oppimistehtävät. 

Opintojakson hinta on 95 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 45 €.

21.09.2021 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 21.9.2021 mennessä. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksolle Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).