Terveyden edistämisen ja terveystiedon teemaseminaari 5 op (UEF)

Terveys, hyvinvointi, ravitsemus ja lääketiede, yksittäiset opintojaksot

21.03.2022 00:00 - 15.05.2022 00:00

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

  • muodostaa kokonaiskuvan terveyden edistämisen ja terveystiedon opetustapahtumaan ja hyvinvointisuunnitelmaan liittyvistä tekijöistä
  • suunnitella opetustapahtuman / hyvinvointisuunnitelman ajankohtaista terveyteen liittyvää tietoa soveltaen
  • raportoida ja esittää suunniteltu opetustapahtuma/hyvinvointisuunnitelma
  • arvioida oman suunnitelman vahvuuksia ja kehittämiskohteita
  • tunnistaa keskeiset terveyden edistämisen teoriat ja mallit

Kouluyhteisön terveyden edistäminen ja hyvinvointi, terveysopetuksen lähtökohdat, kouluyhteisön terveyden edistämiseen liittyvät säädökset ja suositukset, terveystiedon opetussuunnitelmien perusteet, moninaisuuden huomioiminen, terveyden edistämisen teoriat ja mallit.

Luentotallenteet, verkko-oppimistehtävät sekä vaihtoehtoisesti joko webinaari tai oppimistehtävä. Opetustapahtuman tai hyvinvointisuunnitelman suunnittelu ja raportointi verkko-oppimistehtävinä. Itsenäinen työskentely.

Opintojakson hinta on 95 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 45 €.

11.03.2022 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 11.3.2022 mennessä. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksolle Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).