Tapauskohtainen sosiaalityö suhteina ja prosesseina 5 op (UEF)

Laki, yhteiskunta ja historia, yksittäiset jaksot

07.09.2021 00:00 - 25.11.2021 00:00

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa erotella suunnitelmallisen sosiaalityön eri vaiheet suhteina ja prosesseina ja tunnistaa sosiaalityön tapauskohtaisena vuorovaikutustyönä. Lisäksi opiskelija osaa soveltaa asiakasta kunnioittavia kohtaamisen taitoja asiakasprosessin eri vaiheissa.

Opintojakson sisältöihin kuuluvat suunnitelmallinen sosiaalityön prosessi dokumentointi mukaan lukien asiakkaan kunnioittava kohtaaminen ja motivoiva haastattelu.

Verkko-opintoina: Kirjallisuustentti, oppimistehtävä, osallistuminen seminaareihin. Kirjallisuus suoritetaan sähköisenä verkkotenttinä Moodle-oppimisympäristössä. Opintojakso tulee suorittaa kokonaisuudessaan saman lukuvuoden aikana.

Opintojakson hinta on 95 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 45 €.

24.08.2021 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 24.8.2021 mennessä. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksolle Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).