Suullinen viestintä ja ääntäminen (ruotsin kieli) 5 op (UEF)

Kielet, informaatio ja viestintä, yksittäiset jaksot

21.01.2022 00:00 - 21.05.2022 00:00

Pe-la 21.-22.1.2022, pe klo 17-20.15 ja la klo 8.30-15.30 (lähiopetus), FM Riikka Halonen
La 5.2.2022, klo 10.15-15.30 (lähiopetus, jota edeltää Kielioppi-jakson osuus klo 8.30-10); FM Katarina Liljeqvist
To 17.2.2022, klo 17-20.15 (webinaari), FM Katarina Liljeqvist
Pe 25.3.2022, klo 17-18.30 (lähiopetus, jonka jälkeen alkaa Kielioppi-jakson osuus klo 18.45 alk.), FM Katarina Liljeqvist
Ke 6.4.2022, klo 17-20.15 (webinaari), FM Riikka Halonen
Ke 13.4.2022, klo 17-20.15 (webinaari), FM Riikka Halonen
Pe 20.5.2022, klo 17-20.15 (lähiopetus), FM Riikka Halonen
La 21.5.2022, klo 8.30-10 (lähiopetus, jonka jälkeen alkaa Vahvistuvat tekstitaidot-jakso klo 10.15 alk.), FM Riikka Halonen

Opintojakso kuuluu Ruotsin kieli perusopinnot 30 op (UEF) opintokokonaisuuteen.

Lisätiedot opintokokonaisuudesta tästä linkistä. 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
  • pystyy osallistumaan aktiivisesti useimpiin puhetilanteisiin sekä omaa hyvät keskustelutaidot
  • tuntee ruotsin kielen ääntämisen ominaispiirteet ja hallitsee äänteet ja prosodian kohtuullisesti
  • osaa käyttää monipuolisesti ruotsin kielen rakenteita ja laajahkoa sanastoa puheessaan
  • osaa suullisesti tuottaa arki- ja asiatyylistä ruotsin kieltä

Opintojaksolla harjoitellaan suullisen viestinnän tilanteita, keskustelutaitoja, korrektia ääntämistä ja ääneen lukemista. Opiskelijat keskustelevat ryhmissä ja pareittain erilaisista aihepiireistä, esim. ajankohtaisista aiheista. Jokainen opiskelija pitää valitsemastaan aiheesta alustuksen.

Opintojaksoon sisältyy myös itsenäistä työskentelyä.

Luentoja ja harjoituksia n. 40 tuntia. Aktiivinen osallistuminen (läsnäolo 80 %). Itsenäistä työskentelyä n. 95 t. Korvaavaan suoritukseen tarvitaan näyttökoe.

FM Riikka Halonen ja FM Katarina Liljeqvist

Oppimateriaali:

Blomström, V & Persson, C (2014) Muntlig interaktion i akademiska sammanhang. Lund: Studentlitteratur. 
Kuronen, M & Leinonen, K (2010) Svenskt uttal för finskspråkiga – teori och övningar i finlandssvenskt och rikssvenskt uttal. Tampere: Juvenes Print.
 

Kuuluu opintokokonaisuuden maksuun.

14.11.2021 mennessä