Sovitteluvalmennus - konfliktien ja ristiriitojen sovittelu työyhteisössä (2 op)

Ympäristö, yhteiskunta ja psykologia , Sosiaali ja terveys , Markkinointi, talous ja yrittäjyys

02.12.2021 09:00 - 03.02.2022 16:00

torstai 2.12.2021 ja torstai 3.2.2022, klo 9.00–16.00

Mikkelin kesäyliopisto, Raatihuoneenkatu 12, 50100 Mikkeli

Sovittelu on toimiva työkalu työyhteisön ristiriitojen ratkaisemiseen.

Opitaan yhdessä puuttumaan ja ottamaan puheeksi! Hoitamattomat konfliktit ja ristiriidat laajenevat ja syvenevät pitkittyessään, jolloin ne vaikuttavat negatiivisesti työntekemiseen, työilmapiiriin ja työhyvinvointiin.

Tässä koulutuksessa opit, kuinka haasteellisia tilanteita kohdataan avoimesti, miten sovitteluprosessi etenee ja mikä on sovittelijan rooli. Saat käytännön työvälineitä sovittelutyöhön.

Koulutus sopii kaikille, jotka työssään kohtaavat ja käsittelevät ristiriitatilanteita.

Koulutus soveltuu julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin HR-henkilöstölle, esimiesasemassa oleville ja johtajille, työsuojeluvaltuutetuille ja luottamusmiehille sekä työterveyshuollon henkilöstölle ja työnohjaajille.

Koulutuksen jälkeen osaat:

 • määritellä sovittelijan roolin toimintaperiaatteet
 • tunnistaa konflikteille altistavia / konfliktien syntymiseen vaikuttavia tekijöitä
 • ennakoida konflikteja ja tunnistat tilanteet, jolloin niihin kannattaa mieluummin puuttua
 • käyttää sovittelevaa otetta työpaikalla työrauhan palauttamiseksi
 • ottaa puheeksi ja puuttua työyhteisön ristiriita- ja konfliktitilanteisiin
 • määritellä sovitteluprosessin eri vaiheet
 • hyödyntää sovitteluprosessia menetelmänä
 • tukea sovittelevaa otetta ja kannustaa konflikteja ratkaisevaa yrityskulttuuria

Sovitteluosaamisesta on hyötyä koko työyhteisölle. Sovittelu on tieteellisesti tutkittu ja tehokas menetelmä työpaikan ristiriitatilanteiden käsittelyyn.

Ratkaistu konflikti / ristiriita vahvistaa työyhteisön jäsenten vuorovaikutusta, palauttaa työrauhan, parantaa työilmapiiriä ja vahvistaa työyhteisön jäsenten keskinäistä luottamusta työyhteisössä.

Koulutuksessa muodostat sovittelumenetelmän tietoperustan ja opit sovitteluprosessin etenemisen vaiheet. Koulutuksen aikana pääset harjoittelemaan sovittelevaa otetta työpaikan olosuhteisiin soveltaen.

Koulutuksen laajuus on 2 opintopistettä. Prosessiluonteisessa opiskelussa yhdistyy kaksi vuorovaikutteista lähiopetuspäivää. Viimeisessä harjoitellaan käytännössä muutamaa sovittelumenetelmää. Koulutukseen sisältyy kaksi välitehtävää, joiden kautta osoitetaan myös koulutuksessa hankittu osaaminen, mikäli opiskelija haluaa osaamisesta arvioinnin.

Osaamisen arviointi

Opiskelijan osaaminen koulutuksessa arvioidaan hyväksytty / hylätty- asteikolla. Osaaminen arvioidaan kahdella lyhyellä kirjallisella tehtävällä (välitehtävä ja lopputehtävä). Tehtävät on palautettava, jos opiskelija haluaa saada koulutuksessa hankitun osaamisen näkyväksi KOSKI-tietovarantoon.

Arviointikriteerit

Hyväksytyn osaamisen kriteerit ovat, että opiskelija on välitehtävien kautta osoittanut osaavansa:

 • nimetä konflikteille altistavia / konfliktien syntymiseen vaikuttavia tekijöitä
 • kuvata esimerkkitapauksen, jolloin konfliktiin kannattaa puuttua
 • kertoa miten sovittelevaa otetta voi hyödyntää työpaikalla työrauhan palauttamiseksi
 • kuvata sovitteluprosessin eri vaiheet
 • kuvailla miten sovitteluprosessia voi hyödyntää menetelmänä
 • kertoa, miten aikoo itse hyödyntää sovittelevaa otetta ja miten aikoo itse viedä omassa työyhteisössä konflikteja ratkaisevan yrityskulttuurin eteenpäin

Työyhteisösovittelun erityisosaaja, työnohjaaja STOry, KM, AmO Tuula Kämäräinen, Human Datum.

Huomioithan, että saat perille tulleen ilmoittautumisen jälkeen sähköpostiisi automaattisen vahvistusviestin, jossa lukee, että ilmoittautuminen on vastaanotettu. Mikäli et saa automaattista vahvistusviestiä sähköpostiisi, otathan yhteyttä p. 044 710 4242 tai koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi. Ilmoittautumisajan päätyttyä ilmoittautuneille lähetetään sähköpostilla vahvistuskirje, joka sisältää koulutukseen liittyvät yksityiskohtaiset tiedot. Koulutus järjestetään, jos ilmoittautuneita on riittävä määrä. Ilmoittautumisen päättymisen jälkeen koulutukseen voidaan ottaa osallistujia mikäli tilaa on, eikä osallistujamäärä ole etukäteen rajattu.

345 € sisältää opetuksen, sähköisen koulutusmateriaalin ja osallistumistodistuksen.

18.11.2021 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 18.11.2021 mennessä. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme koko koulutusmaksun.