Sosiaalityön teoreettiset perusteet 5 op (UEF)

Laki, yhteiskunta ja historia, yksittäiset jaksot

25.10.2021 00:00 - 14.12.2021 00:00

Opiskelija tuntee sosiaalityön keskeiset oppisuunnat ja ymmärtää niiden yhteyksiä erilaisiin ihmis-, yhteiskunta- ja tiedekäsityksiin. Opiskelijalla on valmius kehittää omaa itseymmärrystä sosiaalityöstä osana henkilökohtaista ammatillista kasvua.

Sosiaalityön teoreettiset koulukunnat, sosiaalityön yhteiskunnallinen kehys ja sosiaalityö tutkimus.

Kirjallisuustentti. Luennot ja kirjallisuus suoritetaan Moodle-verkkotenttinä samalla kertaa. Molemmista osioista on päästävä läpi, jotta suoritus on hyväksyttävissä.

95 €

11.10.2021 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 11.10.2021 mennessä. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksolle Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).