Sosiaali- ja terveyshallintotieteen tutkimus 5 op (UEF)

Terveys, hyvinvointi, ravitsemus ja lääketiede, yksittäiset opintojaksot

21.02.2022 00:00 - 25.04.2022 00:00

Opintojakson suoritettuaan opiskelija: tuntee sosiaali- ja terveyshallintotieteen tieteenalaa, tutkimusalueita ja tutkimuksia, tunnistaa ja ymmärtää metodologiaa ja tutkimuksissa käytettyjä metodologisia valintoja, saa valmiuksia tiedonhankintaan valitsemassaan aiheessa ja saa valmiuksia tietokantojen käyttöön.

Sosiaali- ja terveyshallintotieteen tutkimusalueeseen ja metodologiaan perehtyminen soveltuvan kirjallisuuden avulla; tiedonhakua valitsemastaan aiheesta; tutkimuksella tuotetun tiedon soveltaminen sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän kehittämisessä.

verkko-opintojakso: Oppimistehtävät, verkkotyöskentely. Itsenäinen työskentely 135 t.

Opintojakson hinta on 95 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 45 €.

11.02.2022 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 11.2.2022 mennessä. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksolle Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).