S2-oppijan osaamisen arviointi ja osaamisen tukeminen 5 op (UEF)

Opetus, kasvatus ja psykologia, yksittäiset opintojaksot

01.08.2021 00:00 - 31.07.2022 00:00

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee S2-opetuksen kielitaitotavoitteet sekä kielitaidon ja oppimistulosten arvioinnin kriteerit ja menetelmät erilaisissa S2-opetuskonteksteissa;
  • tuntee keinot, jolla opettaja pystyy tukemaan S2-oppijaa saavuttamaan tavoitteensa.

S2-opetuksen kielitaitotavoitteet eurooppalaisessa viitekehyksessä, kielitaidon ja oppimistulosten arvioinnin kriteerit ja menetelmät erilaisissa S2-opetuskonteksteissa (varhais-, esi- ja perusopetus, lukio-opetus, kotoutumiskoulutus, vapaan sivistystyön oppilaitokset ja ulkomailla Suomi-koulut sekä yliopistot).

Verkkolukupiiri Moodlessa: tiedonhakutehtävät, keskustelutehtävät lähdekirjallisuuden pohjalta, suunnittelutehtävät ja arviointiharjoitukset sekä kirjallinen lopputyö.

Opintojakson hinta on 95 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 45 €.

30.09.2021 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 30.9.2021 mennessä. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksolle Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).