Ruotsin kielioppi 1 5 op (UEF)

Kielet, informaatio ja viestintä, yksittäiset jaksot

04.02.2022 00:00 - 18.06.2022 00:00

Pe 4.2.2022, klo 17-20.15 (lähiopetus), FM Katarina Liljeqvist
La 5.2.2022, klo 8.30-10 (lähiopetus, jonka jälkeen Suullinen viestintä -jakson osuus alk. klo 10.15), FM Katarina Liljeqvist
Pe 25.3.2022, klo 18.45-20.15 (lähiopetus, jota ennen Suullinen viestintä -jakson osuus), FM Katarina Liljeqvist
La 26.3.2022, klo 8.30-15.30 (lähiopetus), FM Katarina Liljeqvist
La 2.4.2022, klo 9-12.15 (webinaari), FM Katarina Liljeqvist (tai FM Riikka Halonen)
Pe 29.4.2022,klo 17-20.15 (webinaari), FM Katarina Liljeqvist
La 30.4.2022, klo 9-14.15 (webinaari), FM Katarina Liljeqvist
La 28.5.2022, klo 9-12.15 (webinaari), FM Katarina Liljeqvist (tai FM Riikka Halonen)
To 9.6.2022, klo 17-19.30 (webinaari), FM Katarina Liljeqvist
To 16.6.2022, klo 17-19.30 (webinaari), FM Katarina Liljeqvist
La 18.6.2022, klo 8.30-10.30 Kielioppikoe (lähiopetus)

Opintojakso kuuluu Ruotsin kieli perusopinnot 30 op (UEF) opintokokonaisuuteen.
Lisätiedot opintokokonaisuudesta tästä linkistä. 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija 
•    on kerrannut ja laajentanut kieliopin tietojaan 
•    omaa perustiedot nykyruotsin kieliopista ja osaa käyttää asianmukaisia ruotsinkielisiä termejä analysoidessaan kieltä ja selittäessään sen rakenteita 
•    on tutustunut suomen ja ruotsin kontrastiiviseen analyysiin 
•    osaa soveltaa kieliopillista tietoa omaan kielenkäyttöönsä. 
 

Luentoja ja harjoituksia, joissa perehdytään nykyruotsin kielioppiin ja sen keskeiseen termistöön. Opintojaksolla käsitellään sanaluokkia, lausekkeita, lauseenjäsennystä, sanajärjestystä, määräisyyden ilmaisemista ja genetiivirakenteita. Opintojaksolla opiskelija kertaa, laajentaa ja syventää kieliopin tietojaan ruotsinkielisiä termejä käyttäen sekä hankkii myös uutta tietoa, joka auttaa häntä jatkamaan kielioppiopintojaan seuraavalla eli aineopintojen tasolla.

Suoritustapa:
Luennot ja harjoitukset, lopussa kirjallinen tentti yht. 42 t. Luentoihin ja harjoituksiin aktiivinen osallistuminen (väh. 80%). Itsenäistä työskentelyä 93 t.
Arvosteluperusteet: Kirjallinen tentti
 

FM Katarina Liljeqvist ja FM Riikka Halonen

Oppimateriaalit:

Luento- ja harjoituskurssilla: Fiilin U & Hakala K (2011) Fullträff igen Ruotsin kielioppi aikuisille. Helsinki: Finn Lectura sekä kurssilla jaettava oheislukemisto ja harjoitustehtävät.


 

Kuuluu opintokokonaisuuden maksuun.

14.11.2021 mennessä