Persoonallisuuspsykologia (5 op)

Opetus, kasvatus ja psykologia, yksittäiset opintojaksot

01.08.2021 00:00 - 31.07.2022 00:00

Opiskelija osaa mieltää persoonallisuuden psykologian kaikkea inhimillistä toimintaa tarkastelevaksi ja erilaisia ilmiöitä integroivaksi tutkimusalueeksi, hän osaa selittää ja vertailla persoonallisuuspsykologisia teorioita niiden taustalla olevien tutkimusmenetelmien, teorioiden kattamien ilmiöiden, niitä koskevan tutkimustiedon sekä niihin liittyvien sovellusten kannalta ja osaa selittää persoonallisuuden arvioinnin perusteita.

Opintojakso käsittelee persoonallisuuspsykologian keskeisiä teorioita, käsitteitä, lähestymistapoja ja tutkimusmenetelmiä jäsentämällä persoonallisuuspsykologiaa klassikoista nykyteorioihin sekä tuoreeseen tutkimukseen.

verkkokurssi oppimistehtävineen tai kirjatentti 

Opintojakson hinta on 95 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 45 €.

15.10.2021 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 14 vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksoille Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).