Perhe- ja jäämistöoikeus 5 op (UEF)

Laki, yhteiskunta ja historia, yksittäiset jaksot

01.08.2021 00:00 - 31.07.2022 00:00

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- tunnistaa perhe- ja perintöoikeudellisen keskeiset käsitteet sekä hahmottaa alan systematiikan. 
- tietää avioliiton ja muiden parisuhteiden tärkeimmät oikeusvaikutukset osapuolten asemaan parisuhteen aikana ja sen purkauduttua. 
- hahmottaa ositukseen, perinnönjakoon, pesänselvitysmenettelyn ja testamenttiin liittyvän sääntelyn keskeisiltä osiltaan. 
- tuntee alaikäisen oikeudellisen aseman perusteet perheessä. 
- tietää lapsen asemaa erotilanteissa koskevan keskeisen sääntelyn.  
- tietää edunvalvontaoikeuden keskeisen sääntelyn. 
- pystyy soveltamaan edellä mainittua sääntelyä tavanomaisiin tyyppitilanteisiin.

Opintojaksolla käsitellään seuraavien asioiden perusteet: 
avioliiton ja muiden parisuhteiden syntyminen ja oikeusvaikutukset, avioehtosopimus, ositus, lapsen asema, pesänselvitys ja perinnönjako, testamentti, holhoustoimi ja edunvalvonta.

Vapaaehtoiset luennot 24 h, salitentti 4 h.

Toteutustavat: Mahdolliset lähiluennot (alustava tieto, tämän jakson tiedot tarkentuvat kesän aikana), salitentti 4 t oikeustieteen yleisenä tenttipäivänä, itsenäinen työskentely 107 h. 
 

Opintojakson hinta on 145 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 45 €.

15.10.2021 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 14 vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksoille Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).