Osaamisen ja organisaation kehittäminen työelämässä 5 op (UEF)

Opetus, kasvatus ja psykologia, yksittäiset opintojaksot , Kauppa, talous, rahoitus ja tekniikka, yksittäiset jaksot

01.08.2021 00:00 - 31.07.2022 00:00

Opiskelija

  • tuntee työelämässä tarvittavan osaamisen kehittämiseen ja työssä oppimiseen liittyvät peruskäsitteet
  • tuntee henkilöstön ja organisaation kehittämisen keskeiset mallit ja lähestymistavat sekä niiden historialliset kehitysvaiheet
  • osaa soveltaa osaamisen ja organisaation kehittämisen malleja ja lähestymistapoja konkreettisen kehittämishankkeen suunnittelussa

Työssä oppimisen, henkilöstön ja osaamisen kehittämisen käsitteistö, lähestymistavat ja teoreettiset perusteet. Organisaation kehittämisen perusteet, strategiat ja sovellukset sekä näiden historialliset kehitysvaiheet.

Aktiivinen osallistuminen yliopiston perusopetuksen luennoille Joensuussa tai luentoja korvaavat tehtävät, työelämän kehittämiseen liittyvän kehittämissuunnitelman tekeminen ryhmässä, kehittämissuunnitelmien käsittelyyn ja vertaisarviointiin osallistuminen verkkoseminaarissa.

Opintojakson hinta on 100 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 45 €.

15.10.2021 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 14 vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksoille Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).