Orientoituminen aineopintoihin 2 op (UEF)

Terveys, hyvinvointi, ravitsemus ja lääketiede, yksittäiset opintojaksot

01.08.2021 00:00 - 31.07.2022 00:00

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

  • soveltaa alueellista ja valtakunnallista terveystietoa väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä ja sektoreiden välisessä yhteistyössä
  • rakentaa henkilökohtaisen opintosuunnitelman terveyden edistämisen ja terveystiedon aineopintoihin
  • arvioida omaa terveyden edistämisen ja terveystiedon osaamistaan ja määritellä henkilökohtaiset oppimistavoitteensa

Alueellinen ja valtakunnallinen tieto sekä sektoreiden välinen yhteistyö väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Terveyden edistämisen ja terveystiedon aineopintojen rakenne ja opetustarjonta, henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatiminen.

Oppimistehtävä ja henkilökohtainen opintosuunnitelma. Itsenäinen opiskelu 54 tuntia.

Opintojakson hinta on 65 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 18 €.

15.10.2021 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 14 vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksoille Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).