Kuntaoikeus 5 op (UEF)

Laki, yhteiskunta ja historia, yksittäiset jaksot

01.08.2021 00:00 - 31.07.2022 00:00

Opiskelija

- tietää mikä on kuntien rooli osana julkista hallintoa ja julkisen hallinnon oikeutta;
- tunnistaa keskeisen kuntien toimintaa ohjaavan oikeudellisen aineksen; sekä
- osaa soveltaa kuntaoikeudellisia oikeus- ja argumentaatiolähteitä ratkaistessaan kuntiin liittyviä oikeudellisia ongelmia;
- osaa kuvailla kuntaoikeuden keskeisiä käsitteitä, periaatteita ja teorioita sekä oikeuslähdeopin erityispiirteitä asianmukaisesti;
- kirjoittaa sujuvaa lainopillista argumentaatiota; sekä
- osaa esittää vakuuttavia oikeuslähtein perusteltavissa olevia väitteitä voimassa olevan oikeuden sisällöstä.

Vapaaehtoiset verkkoluennot 20 t, tentti 4 tuntia ja itsenäinen työskentely 111 tuntia.

Opintojakson hinta on 100 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 45 €.

15.10.2021 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 10 vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksoille Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).