Kuluttajakäyttäytyminen 6 op (UEF)

Kauppa, talous, rahoitus ja tekniikka, yksittäiset jaksot

01.08.2021 00:00 - 31.07.2022 00:00

Tarjolla keväällä 2022.

Osaat:
- kuvata kuluttajan sisäisiä ja kulutusympäristöön liittyviä tekijöitä, jotka muovaavat kulutusta ja kuluttajien toimintaa
- määritellä kuluttajakäyttäytymisen peruskäsitteet ja lähestymistavat
- tunnistaa, eritellä ja analysoida kuluttajia ja kulutusta koskevaa tietoa
- arvioida yrityksen markkinointipäätöksiä kuluttajakäyttäytymisen näkökulmasta
- ratkaista kuluttajakäyttäytymiseen liittyviä ajankohtaisia ongelmia

Kulutuskulttuurit, arvot ja asenteet, päätöksenteko, kuluttajien kognitiiviset ja affektiiviset prosessit, kokemuksellinen kuluttaminen, asiakaslähtöinen markkinointi.

Itsenäinen työskentely 79 t, Moodleen kirjallisesti palautettavat tehtävät 79 t, verkkotentti 4 t.

Opintojakson hinta on 105 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 54 €.