Kulttuurintuntemus (ruotsin kieli) 5 op (UEF)

Kielet, informaatio ja viestintä, yksittäiset jaksot

02.09.2022 00:00 - 14.01.2023 00:00

Pe 2.9.2022, klo 17-20.15 (lähiopetus), FM Riikka Halonen
La 3.9.2022, klo 8.30-10 (lähiopetus, jonka jälkeen Kirjallinen viestintä -jakson osuus klo 10.15 alk.), FM Riikka Halonen
Pe 7.10.2022, klo 17-20.15 (lähiopetus), FM Katarina Liljeqvist
La 8.10.2022, klo 8.30-15.30 (lähiopetus), FM Katarina Liljeqvist
La 5.11.2022, klo 9-12.15 (webinaari), FM Riikka Halonen
Ti 13.12.2022, klo 17-20.15 (webinaari), FM Riikka Halonen
La 14.1.2023, klo 8.30-10.30 Kulttuurintuntemus-koe (jonka jälkeen Kirjallinen viestintä -jakson osuus klo 10.45 alk.)

Opintojakso kuuluu Ruotsin kieli perusopinnot 30 op (UEF) opintokokonaisuuteen.

Lisätiedot opintokokonaisuudesta tästä linkistä. 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on tutustunut seuraaviin osa-alueisiin

  • suomenruotsalaiseen ja suomenruotsin alkuperään, Ruotsin ja Suomen yhteiseen historiaan, Suomen kielilainsäädäntöön ja ruotsin kielen asemaan Suomessa
  • Ruotsin yhteiskuntaan, Ruotsin historiaan ja nykypäivään sekä maantieteeseen pääpiirteittäin
  • ruotsalaiseen ja suomenruotsalaiseen kulttuuriin sekä kielialueiden käsitteisiin ja traditioihin.

Opintojaksolla tutustutaan ruotsalaisuuteen ja suomenruotsalaisuuteen eri näkökulmista. Perehdytään suomenruotsalaisten alkuperään, Suomen ja Ruotsin yhteiseen historiaan, kielioloihin eri aikoina sekä ruotsin kielen kehityksen eri vaiheisiin suomenruotsin kannalta. Lisäksi käydään läpi Suomen kielilainsäädäntöä ja kaksikielisyyttä sekä tutustutaan suomenruotsalaisuuteen tämän päivän Suomessa. Opintojaksolla käsitellään myös Ruotsin historiaa, maantiedettä sekä nykypäivän Ruotsia valtiona ja yhteiskuntajärjestelmänä. Lisäksi tutustutaan ruotsalaiseen kulttuuriin, perinteisiin ja kielivähemmistöihin. 
 

Suoritustapa: Luentoja ja harjoituksia n. 28 t, johon aktiivinen osallistuminen (vähintään 80%), itsenäistä työskentelyä 107 t. Kurssilla tehdään erilaisia kirjallisia ja suullisia tehtäviä. Kurssilla tehdään mahdollisesti myös ryhmätöitä ja esitelmiä, loppukoe

Toteutustapa: Luentoja ja harjoituksia. Tehtäviä ja tentti. Loppuarviointi opettajan ohjeiden mukaan. 

FM Riikka Halonen ja FM Katarina Liljeqvist

Kuuluu opintokokonaisuuden maksuun.

14.11.2021 mennessä