Kirjallisuusterapia henkilökohtaisen ja ammatillisen kasvun menetelmänä (15 op) -verkkokoulutus

Sosiaali ja terveys , Opetus ja kasvatus , Kulttuuri ja hyvinvointi , Ilmoittaudu nyt

27.01.2022 09:00 - 20.05.2022 16:00

Verkko-opetus torstaisin ja perjantaisin klo 9–16 seuraavasti:

to-pe 27.-28.1.2022

to-pe 24.-25.2.2022

to-pe 24.-25.3.2022

to-pe 28.-29.4.2022

to-pe 19.-20.5.2022

Verkossa

Kirjallisuusterapia henkilökohtaisen ja ammatillisen kasvun menetelmänä (15 op) -koulutuksesta järjestetään kaikille avoin ja maksuton webinaari to 16.12.2021 klo 17-18.

Webinaarissa kirjallisuusterapian kouluttajat Karoliina Maanmieli ja Katri Kluukeri kertovat koulutuksesta ja vastaavat kysymyksiin. Ilmoittaudu webinaariin 15.12. mennessä p. 044 710 4242 tai ilmoittautumislomakkeella. Linkki tähän maksuttomaan ja kaikille avoimeen webinaariin lähetetään sähköpostitse ilmoittautuneille.

Lämpimästi tervetuloa kuuntelemaan kirjallisuusterapian opiskelusta!

Koulutus on kaikille avoin eikä edellytä aiempia tietoja kirjallisuusterapiasta. Se sopii erityisesti sinulle, joka haluat lisätä voimavarojasi ja itsetuntemustasi luovan kirjoittamisen ja lukemisen avulla.

Koulutus toimii myös erinomaisena ammatillisena täydennyskoulutuksena kaikille ohjaus- ja neuvontatyössä toimiville sekä sosiaali-, terveys-, opetus-, kasvatus-, taide- ja kirjastoalan henkilöstölle.

Osaamistavoitteet

Koulutuksen jälkeen osaat kertoa perusasiat kirjallisuusterapiasta itsetuntemuksen lisääjänä ja ammatillisen kasvun menetelmänä.  Osaat selittää miten oma terapeuttinen työskentely ja kirjallisuusterapian ammatillinen hyödyntäminen eroavat toisistaan. Osaat kuvailla tyypillisimpiä kirjallisuusterapiaharjoituksia ja materiaaleja sekä kertoa mm. uni- ja luontokirjoittamisen terapeuttisuudesta. Osaat kertoa, miten tanssi- ja liiketerapiaa voidaan hyödyntää kirjallisuuterapian tukena. Lisäksi osaat selittää luovuusterapioiden yhteiset piirteet.

Koulutuksen käytyään opiskelija osaa:

 • selittää luovan ja terapeuttisen kirjoittamisen yhtäläisyydet ja erot
 • nimetä kirjoittamisen ja lukemisen terapeuttisen ja hyvinvointia lisäävät vaikutukset
 • esitellä kirjallisuusterapian soveltamisalueita
 • tunnistaa oman terapeuttisen työskentelyn ja kirjallisuusterapian ammatillisen käytön eron
 • käyttää kirjallisuusterapian menetelmiä sekä omassa työssä että oman hyvinvoinnin ja kasvun tukena
 • kuvailla, kuinka suomalaisen kirjallisuusterapian koulutusmalli rakentuu ja mitä osaamista ja valmiuksia eri koulutustasot tarjoavat
 • selittää kirjallisuusterapian hyödyntämismahdollisuudet eri aloilla
 • valita sopivaa teksti- ja kuvamateriaalia kirjallisuusterapiatyöskentelyyn

Kirjallisuusterapia henkilökohtaisen ja ammatillisen kasvun menetelmänä (15 op) -koulutus on viiden kuukauden mittainen ammatillinen täydennyskoulutus. Koulutus sisältää 10 lähiopetuspäivää verkossa ja itsenäistä työskentelyä. Kaikilla verkko-opetusjaksoilla työmenetelmänä käytetään ns. oman kasvun kirjaa.

Kirjallisuusterapiassa hyödynnetään kirjoittamista ja valmista aineistoa (kirjoja, lehtiä, äänitteitä ja videoitua materiaalia) terapeuttisessa vuorovaikutuksessa.

Kirjallisuusterapeuttiset menetelmät soveltuvat itsetuntemuksen ja henkilökohtaisen kasvun välineiksi, samoin kuin ammatillisen kasvun menetelmiksi työnohjauksessa.

Kirjallisuusterapiaa hyödynnetään minän vahvistamiseen, tunneilmaisun sekä suullisen ja kirjallisen ilmaisun kehittämiseen.

Ammattilaisille kirjallisuusterapia tarjoaa keinoja niin lasten, nuorten ja aikuisten kuin ikääntyneidenkin elämän haasteellisten asioiden käsittelyyn ja hyvinvoinnin tukemiseen.

Kirjallisuusterapiaa voi hyödyntää ammatillisesti eri ikäryhmille mm. mielenterveystyössä, vanhustenhuollossa, vankila- ja päihdetyössä, seurakunnan toiminnassa, opetus- ja kasvatustyössä sekä kirjastojen ja oppilaitosten erilaisissa toimintapiireissä.

Tämä 15 opintopisteen laajuinen koulutus on kolmiportaisen kirjallisuusterapiakoulutuksen ensimmäinen osa. Halutessaan opiskelijat voivat hakeutua tämän kokonaisuuden suoritettuaan II-vaiheen koulutukseen. Koulutus on Suomen Kirjallisuusterapiayhdistys ry:n hyväksymä.

to-pe 27.-28.1.2022 kello 9–16

 • Johdanto kirjallisuusterapiaan, koulutuksen tavoitteet, rakenne ja suoritustavat.
 • Luontokirjoittaminen

kouluttajina Karoliina Maanmieli ja Katri Kluukeri

to-pe 24.-25.2.2022 kello 9–16

 • Omaelämäkerrallinen kirjoittaminen ja päiväkirjatyöskentely.
 • Kirjoittaminen ja lukeminen yhteisöllisenä toimintana.

Kouluttajina Karoliina Maanmieli ja Katri Kluukeri

to-pe 24.-25.3.2022 kello 9 – 16

 • Kirjallisuusterapia muiden taideterapioiden kentässä.
 • Narratiivisuus, fantasia ja tarinat kirjallisuusterapiassa
 • Sarjakuvan terapeuttinen käyttö

Kouluttajina Karoliina Maanmieli, Katri Kluukeri ja Panu Hämeenaho

to-pe 28.-29.4.2022 kello 9–16

 • Sukupuoli, vanhemmuus ja kehollisuus identiteetin rakentajina.
 • Tanssi- ja liiketerapia

Kouluttajina Karoliina Maanmieli, Katri Kluukeri ja Annika Sarvela

to-pe 19.-20.5.2022 kello 9–16

 • Unet ja unelmat kirjallisuusterapiassa.
 • Koulutuksen päätös.

Kouluttajina Karoliina Maanmieli ja Katri Kluukeri

Koulutuksessa on viisi kahden päivän osuutta (80 tuntia). Lisäksi opiskelija tekee koko koulutuksen ns. oman kasvun kirjaa, joka tulee opiskelijan omaa henkilökohtaista kasvua koko oppimisprosessin ajan.

Oman kasvun kirjaan tekeminen on itsenäistä työskentelyä (325 tuntia). Tämä koostuu kurssikirjallisuuteen perehtymisestä (150 tuntia) sekä koulutusjaksojen aikana opittujen kirjallisuusterapia- ja muiden luovien terapioiden tekniikoiden kokemuksellisesta harjoittelusta mm. päiväkirja-, uni-, muistelu- ja valokuvatyöskentelystä (175 tuntia). Oman kasvun kirjan työstämiseen on mahdollista saada ohjausta vastuukouluttajilta koko koulutuksen ajan. Kaikille yhteinen kurssin perusoppikirja on Silja Mäen ja Terhikki Linnainmaan Hoitavat sanat. Tämän lisäksi opiskelijat lukevat muuta luovuusterapioihin liittyvää kirjallisuutta omien ammatillisten ja henkilökohtaisten tavoitteidensa ja kiinnostuksenkohteidensa ohjaamana.

Osaamisen arviointi                

Osaaminen arvioidaan asteikolle hyväksytty / hylätty. Opiskelija osoittaa oman kasvun kirjan kautta, että hän on saavuttanut koulutuksen osaamistavoitteet. Osaamisen arviointi perustuu verkkojaksoilla työskentelyyn, opiskelijan itsearviointiin ja oman kasvun kirjaan.

Opiskelijan osaaminen viedään Koski-tietovarantoon, mikäli opiskelija näin haluaa. Koulutuksessa hankittu osaaminen on tunnistetavissa ja tunnustettavissa esim. myöhemmissä opinnoissa tai työelämässä.

Tutkija, kirjallisuusterapiakouluttaja, FT Karoliina Maanmieli ja kirjallisuusterapiaohjaaja ja –kouluttaja Katri Kluukeri, pedagogi, tanssija ja joogaohjaaja Annika Sarvela ja FM Panu Hämeenaho.

Huomioithan, että saat perille tulleen ilmoittautumisen jälkeen sähköpostiisi automaattisen vahvistusviestin, jossa lukee, että ilmoittautuminen on vastaanotettu. Mikäli et saa automaattista vahvistusviestiä sähköpostiisi, otathan yhteyttä p. 044 710 4242 tai koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi. Ilmoittautumisajan päätyttyä ilmoittautuneille lähetetään sähköpostilla vahvistuskirje, joka sisältää koulutukseen liittyvät yksityiskohtaiset tiedot. Koulutus järjestetään, jos ilmoittautuneita on riittävä määrä. Ilmoittautumisen päättymisen jälkeen koulutukseen voidaan ottaa osallistujia mikäli tilaa on, eikä osallistujamäärä ole etukäteen rajattu.

1575 € sisältää opetuksen ja koulutusmateriaalin. Opintomaksu laskutetaan 5 erässä opetuspäivien yhteydessä.

13.01.2022 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 13.1.2022 saakka. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai sitä ei tehdä lainkaan, perimme koko koulutusmaksun.