Kehityspsykologian perusteet 5 op (UEF)

Opetus, kasvatus ja psykologia, yksittäiset opintojaksot

01.08.2021 00:00 - 31.07.2022 00:00

Ajankohdasta ja paikkakunnasta riippumatonta verkko-opiskelua.

Opintojaksolla tutustutaan kehityspsykologiaan yleisellä tasolla sekä käsitellään ihmisen kehityksen kulkua lapsuudesta nuoruuteen, aikuisuuteen ja vanhuuteen. Opintojakson tavoitteena on auttaa ymmärtämään yksilön kehityksen monimuotoisuutta. Painopistealueita ovat mm. kehityksen jatkuvuus, yksilölliset erot, normatiivinen kehitys ja siirtymävaiheet sekä ympäristön merkitys kehitystä muokkaavana tekijänä.

Opintojakso muodostuu kolmesta osasta, joissa teemoina ovat lapsuus (2 op), nuoruus (1 op) sekä aikuisuus ja vanhuus (2 op). Opintojakson voi suorittaa joko oppimistehtävin tai verkkotentein.

Opintojakson hinta on 95 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 45 €.

15.10.2021 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 14 vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksoille Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).