Katsaus palvelujärjestelmiin ja eettisiin kysymyksiin 5 op (UEF)

Terveys, hyvinvointi, ravitsemus ja lääketiede, yksittäiset opintojaksot

17.01.2022 00:00 - 07.03.2022 00:00

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

  • osaa selittää, mistä suomalaisen yhteiskunnan ikääntyneiden sosiaali- ja terveyspalveluiden kokonaisuus muodostuu ja miten palvelujärjestelmää kehitetään
  • tunnistaa ikääntyneiden palveluiden monialaisuuden merkityksen
  • osaa eritellä ikääntyneiden palveluita säätelevän keskeisen lainsäädännön sisältöjä
  • tunnistaa ikääntyneiden asiakkaiden hoitoon ja palveluihin liittyviä eettisiä kysymyksiä

Ikääntyneiden sosiaali- ja terveyspalveluiden nykytilan kuvaus sekä palveluiden ohjaus ja valvonta. Sujuvat ja tarkoituksenmukaiset hoito- ja palveluketjut. Kokonaisvaltainen vastuu ikääntyneen asiakkaan terveydestä ja hyvinvoinnista monialaisissa ja uudistuvissa sote-palveluissa. Toimintaa ohjaava lainsäädäntö. Eettiset kysymykset ja ohjeistukset.

verkko-opinnot. 

Opintojakson hinta on 95 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 45 €.

07.01.2022 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 7.1.2022 mennessä. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksolle Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).