Kansalliset ja globaalit terveysongelmat 3 op (UEF)

Terveys, hyvinvointi, ravitsemus ja lääketiede, yksittäiset opintojaksot , Sosiaali ja terveys, avoin

01.12.2021 00:00 - 31.12.2021 00:00

Opintojakson opiskeltuaa opiskelija osaa:

  • tunnistaa terveyden kannalta kestävän kehityksen periaatteet
  • saa käsityksen merkittävimmistä kansanterveysongelmista Suomessa ja maailmalla
  • tuntee tärkeimmät kehitystrendit näissä kysymyksissä.
  • oppii käyttämään laajalti erilaisia sähköisiä terveystietokantoja ja tilastoja
  • osaa soveltaa opittuja tietoja ja taitoja jatkuvaan oppimiseen ja terveystietojen päivittämiseen

Opintojaksolla perehdytään ajankohtaisiin kansanterveysongelmiin painottaen erityisesti nykyisen globalisoituvan maailman näkökulmaa ja kehitystrendejä. Kurssi on läpileikkaus suomalaisiin, eurooppalaisiin ja globaaleihin suuriin terveyshaasteisiin ja yrityksiin vastata niihin. Opintojaksolla hyödynnetään laajasti kotimaisia ja kansainvälisiä sähköisiä terveystietokantoja.

Verkko-opinnot. Videoluennot 3 t, verkkotehtävät 40 t, muu omatoiminen työskentely (aineiston läpikäynti ja lukeminen) 38 t.

Opintojakson hinta on 75 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 27 €.

21.11.2021 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 21.11.2021 mennessä. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksolle Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).