Henkilöstöjohtamisen perusteet (6 op) (JY)

Kauppa, talous, rahoitus ja tekniikka, yksittäiset jaksot

19.11.2021 00:00 - 20.11.2021 00:00

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
    • selittää henkilöstöjohtamisen kokonaisuuden, keskeiset teoriat ja niiden yhteyden henkilöstöjohtamiseen käytännössä
    • kuvata vastuullisen henkilöstöjohtamisen periaatteet
    • selittää henkilöstöjohtamisen käytännöt
    • eritellä, arvioida ja vertailla henkilöstöjohtamisen rooleja
    • arvioida omaa kiinnostusta henkilöstöjohtamisen työhön
    • arvioida henkilöstöjohtamisen merkitystä organisaatioiden toiminnassa ja tutkimuksellisesti

  • Henkilöstöjohtamisen historia ja pääkoulukunnat
  • Strateginen henkilöstöjohtaminen
  • Vastuullinen henkilöstöjohtaminen
  • Henkilöstöjohtamisen käytännöt
  • Organisaatiokulttuuri ja muutos
  • Johtajuus ja esimiestyö
  • Työelämän suhteet

Verkkovälitteinen opetus (Zoom) pe-la 19.-20.11.2021, pe klo 17.00-20.15 ja la klo 9.00-14.15 (10 t). Jakson verkkotehtävän sparraus 20.1.2022 klo 17-18. Opettaja Elina Riivari. Suoritustapa luennot ja oppimistehtävät. Moodle avoinna 1.11.-31.3.2022.

Opintojakson hinta on 165 € sis. Jyväskylän avoimen yliopiston järjestämismaksun.

09.11.2021 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 9.11.2021 mennessä. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksolle Jyväskylän avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).