Faskiamanipulaatio® Stecco -koulutus

Sosiaali ja terveys

18.10.2021 00:00 - 04.03.2022 00:00

18.10.2021–4.3.2022

Lähiopetuskertojen pituudet:

1. päivän pituus klo 9.00–16.15

2. ja 3. päivän pituus 8.00–16.15

(Lounastauot 12.00–12.45 ja kahvitauot n. klo 14.00)

Kyyhkylän kuntoutuskeskus, Kyyhkyläntie 9, 50700 Mikkeli. HUOM! Koulutuspaikka vaihtuu 17.11. eteenpäin (uusi paikka: Mikkelin kesäyliopisto, Raatihuoneenkatu 12, 50100 Mikkeli)

Faskia on laaja-alainen kudos, joka yhdistää kehon eri osat toiminnalliseksi kokonaisuudeksi. Faskiamanipulaatio-menetelmä esittelee kokonaisen biomekaanisen mallin, joka auttaa tulkitsemaan faskian osuutta tuki- ja liikuntaelimistöön liittyvissä toimintahäiriöissä. Faskiamanipulaatiolla® pyritään palauttamaan faskiajärjestelmän normaali toiminta.

Koulutus on tarkoitettu fysioterapeuteille.

Faskiamanipulaatio-menetelmä on italialaisen fysioterapeutin, Luigi Steccon 40 vuoden tutkimuksen ja kliinisen työn tulos. Faskiamanipulaatio-menetelmässä huomio kohdistuu lihasten, syvän faskian ja sen osatekijöiden väliseen toiminnalliseen suhteeseen. Lihakset ja niihin liittyvät faskiat muodostavat ihmisen suurimman sensorisen elimen ja faskian sisäiset, intrafaskiaaliset reseptorit aistivat ympäristönsä muutoksia ja ovat osallisina somatosensorisen järjestelmän toiminnoissa: ekstero-, proprio- ja interoseptiossa ja myös nosiseptiossa.

Faskiamanipulaatio-menetelmä esittelee kokonaisen biomekaanisen mallin, joka auttaa tulkitsemaan faskian osuutta tuki- ja liikuntaelimistöön liittyvissä toimintahäiriöissä. Menetelmän perusajatus on tunnistaa tarkka, paikallinen faskian alue, joka liittyy tiettyyn rajoittuneeseen liikkeeseen. Kun rajoittunut tai kivulias liike (suunta) on löydetty, tunnistetaan paikallinen faskiassa oleva alue ja tätä tarkasti määritettyä faskian aluetta manipuloimalla palautetaan liikkeen laajuus ja kivuttomuus.

Faskiamanipulaatio Stecco-koulutuksessa suoritetaan Faskiamanipulaatio I- ja II-tasot, joissa perehdytään koko tuki- ja liikuntaelimistön toimintaan. Koulutus on laajuudeltaan 5 opintopistettä.

Faskiamanipulaatio Stecco 1-tasossa käsitellään seuraavia asioita:

 • Faskian anatomiaa: kerrokset ja yhteydet, kudosoppi ja hermotus.
  • Ymmärrät miten faskiasysteemi on muodostunut anatomisesti, sisältäen sen eri kerrokset (pinnallinen ja syvä), sen suhde lihasten toimintaan, eri kerrosten kudosoppi ja eri kerrosten hermotus.
 • Faskiamanipulaation ® sanasto
  • Opit faskiamanipulaation terminologian, jota käytetään faskiamanipulaation biomekaanisessa mallissa sekä uusia liiketestausmenetelmiä. Opit myös liiketestien sovellutuksia.
 • Myofaskiaalisten sekvenssien (antemotion, retromotion, lateromotion, mediomotion, ertrarotation, intrarotation) esittely
  • Opit myofaskiaaliset sekvenssit ja jokaiseen sekvenssiin kuuluvan myofaskiaalisen yksikön ja sen toimintahäiriöiden aiheuttamat vaivat ja kipujen heijastealueet ja hoitoindikaatiot.
 • Myofaskiaalien yksikön anatomia ja fysiologia
  • Opit myofaskiaalisen yksikön (faskiamanipulaatio teorian mukaan tuki- ja liikuntaelimistön toiminnallinen perusyksikkö) anatomiset osatekijät ja niiden toiminnan fysiologian.
 • Faskian manipulaatio
  • Opit miten faskiamanipulaatio toimii: termodynamiikan perusteet, oletetun manuaalisen käsittelytekniikan vaikutus faskiakudoksiin, hoitotapa ja oletetut reaktiot hoidon aikana ja sen jälkeen.
 • Arviointikaavio
  • Opit miten kootaan tarkka faskiamanipulaatiohoidon suunnitteluun liittyvä olennainen arviointikaavio. Arviointikaavion kokoamiseen sisältyy potilaan esitietojen kerääminen ja kehon toimintahäiriöisten segmenttien /kehon osien valinta ja niiden liiketestien ja palpaatiotarkistuksen tekeminen.
 • Hoitosuunnitelmat
  • Opit miten päätetään mitkä koordinaatiokeskukset (myofaskiaalisen yksikön osatekijät) on käsiteltävä ja miten annostellaan hoito ja edetään seuraavaan hoitokertaan.
 • Liiketestaus ja koordinaatiokeskusten (KK) sijainti
  • Opit arvoimaan kehon eri osien / segementtien rajoittuneita tai kivuliaita liikesuuntia.
 • Vertaileva arviointi
  • Opit ymmärtämään manuaalisen taidon merkitystä ja herkkyyttä palpoida yhden segmentin koordinaatiokeskusta. Ymmärrät, että edellytys onnistuneelle hoidolle on koordinaatiokeskuksen tarkan anatomisen sijainnin havaitseminen.
 • Potilasdemonstraatiot
  • Potilasdemonstraatiot tarjoavat kokonaisvaltaisen näkemyksen siitä, miten terapeutti suorittaa hoitokerran. Hoidon jälkeiset keskustelut auttavat ymmärtämään faskiamanipulaation vakiohoidon toimintamallia.
 • Opiskelijoiden arviointikaaviot
  • Harjoittelet käytännön faskian manipulointia. Harjoitukset tuovat esiin vaikeudet arviointikaavion kokoamisessa ja palauttaa mieleen liiketestit ja koordinaatiokeskusten sijainnit. Opit kysymään oikeita kysymyksiä, jotka auttavat vaihtamaan faskiamanipulaation hoitomalliin (joka poikkeaa aikaisemmista hoitotavoista).        
 • 1-tason koe
  • Monivalintakysymykset, joilla arvioidaan omaksuttu informaatio Fascial Manipulation Association (AMF) sääntöjen mukaan.

        
Faskiamanipulaatio Stecco 2-tasossa käsitellään seuraavia asioita:

 • Fuusiokeskukset osa 1 ja 2.    
  • Ymmärtää, kuinka merkittäviä rakenteita retinaculat ovat faskiasysteemissä ja mikä on niiden osuus faskiamanipulaation biomekaanisessa mallissa. Opit faskian ja motorisen kontrollin fysiologia.    
  • Opit erilaisia olettamuksia siitä, minkälainen osuus faskialla on motorisen kontrollin fysiologiassa.
 • Asentoon liittyvät mukautumiset ja faskiasysteemi
  • Opit tensionaalisten kompensaatioiden jakautumista faskiasysteemissä ja miten ne voivat vaikuttaa asentomuutoksiin ja -asentoon liittyviin häiriöihin.
 • Myofaskiaalisten sekvenssien, diagonaalien ja spiraalien kehityskulku (evoluutio).    
  • Opit osia vertailevasta anatomiasta osana ihmisen faskiasysteemin rakenteen selvittelyä.
 • Arviointikaavake – kokonaisuudessaan.    
  • Opit arviointikaavioihin liitettäviä uusia osia.
 • 2-tason hoitostrategiat     
  • Opit yhdistämään Faskiamanipulaatio Stecco 1-tason ja 2-tason tietoja ja tekemään paremmin tehoavia hoitoja.
 • Vertaileva arviointi    
  • Opit miten palpoida kehon jokaisen segmentin KK- ja FK- pisteet ja onnistua faskiahoidoissa.
 • Potilasdemonstraatiot    
  • Demonstraatioiden kautta luot kokonaiskuvaa siitä, miten terapeutti johtaa hoitotapahtumaa. Hoidon jälkeiset keskustelut edistävät hoidon suunnittelua ja menetelmien valintaa useata segmenttiä koskevissa ongelmissa.
 • Opiskelijoiden arviointikaaviot    
  • Opit ja syvennät osaamistasi arviointikaavion kokoamiseen liittyviä vaikeuksista, kuten miten oikeiden kysymysten kysyminen helpottaa menettelytapojen muuttamista (aikaisemmista hoitotavoista poikkeava tapa lähestyä) ja helpottaa muistamaan KK- ja FK-pisteet.
 • 2-tason koe    
  • Monivalintakysymyksillä arvioidaan opiskelijan omaksuma tieto Fascial Manipulation Association (AMF) sääntöjen mukaisesti.

Faskiamanipulaatio Stecco 1-taso, A-osio

maanantai 18.10.2021, kello 9.00–16.15

 • Faskiamanipulaatio Stecco -koulutuksen 1-tason A-osion esittely ja tavoitteet
 • Faskian anatomiaa: kerrokset ja yhteydet, kudosoppi ja hermotus
 • Biomekaaninen malli ja Faskiamanipulaatiossa käytetyn termistön esittely
 • Anteliikesuunta ketju: Yläraaja
 • Liikeketjun esittely, koordinaatiokeskukset, liiketestit, käsittelyasento ja käsittelyn käytännön harjoittelu
 • Anteliikesuunta ketju: Pää ja vartalo
 • Anteliikesuunta ketju: Alaraaja
 • Faskian manipulaatio, teorialuento

tiistai 19.10.2021, klo 8.00–16.15

 • Faskian fysiologia, teorialuento
 • Retroliikesuunta ketju: Yläraaja
 • Retroliikesuunta ketju: Pää ja vartalo
 • Retroliikesuunta ketju: Alaraaja
 • Lateroliikesuunta ketju: Yläraaja
 • Lateroliikesuunta ketju: Pää ja vartalo
 • Kysymykset, yhteenveto

keskiviikko 20.10.2021, klo 8.00–16.15

 • Lateroliikesuunta ketju: Alaraaja
 • Medioliikesuunta ketju: Yläraaja
 • Medioliikesuunta ketju: Pää ja vartalo
 • Medioliikesuunta ketju: Alaraaja
 • Faskiamanipulaatio 1 ® arviointikaavio, kliinisen päättelyn perusta teoria
 • Potilasdemonstraatio. Kliininen päättely, käytäntö
 • Anamneesi, hypoteesi, liiketestit ja palpaatio, käsittely ja uudelleen arviointi

Faskiamanipulaatio Stecco 1-taso, B-osio

keskiviikko 17.11.2021, klo 9.00–16.15

 • Faskiamaipulaatio Stecco -koulutuksen 1-tason B-osion esittely ja tavoitteet
 • Extrarotatioliikesuunta ketju: Yläraaja
 • Extrarotatioliikesuunta ketju: Pää ja vartalo
 • Extrarotatioliikesuunta ketju: Alaraaja
 • Intrarotatioliikesuunta ketju: Yläraaja
 • Intrarotatioliikesuunta: Pää ja vartalo
 • Intrarotatioliikesuunta: Alaraaja

torstai 18.11.2021, klo 8.00–16.15

 • Vertaileva arviointi: liiketestit ja palpaatio: Ylä- ja alaraaja, pää ja vartalo
 • Käytännön harjoittelua: arviointikaavion laatiminen: Hypoteesin, liiketestien, palpaatio tarkistuksen antamien tietojen kokoaminen ja potilaan hoito

perjantai 19.11.2021, klo 8.00–16.15

 • Käytännön harjoittelua
 • Arviointikaavion laatiminen: Hypoteesin, liiketestien, palpaatio tarkistuksen antamien tietojen kokoaminen ja potilaan hoito
 • Opiskelijoiden potilastapausten esittely ja keskustelu
 • Faskiamanipulaatiohoidon suunnittelu, progressio ja potilaan ohjaus
 • Potilasdemonstraatio ja keskustelu
 • 1-tason koe
 • 1-tasosta todistusten jako ja kurssin päätös

 Faskiamanipulaatio Stecco 2-taso, A-osio

 keskiviikko 26.1.2022, klo 9.00–16.15

 • Faskiamanipulaatio Stecco -koulutuksen 2-tason A-osion esittely ja tavoitteet
 • Fuusiokeskukset - retinaculumin osuus myofaskiaalisissa diagonaaleissa ja spiraaleissa, teoria
 • Opiskelijoiden1-tason jälkeisten potilastapausten esittelyä
 • Kerrataan ja tarkastetaan koordinaatiokeskukset / liiketestit

torstai 27.1.2022, klo 8.00–16.15

 • Faskia ja motorisen kontrollin fysiologia, teoria
 • Myofaskiaalinen diagonaali ja fuusiokeskukset: retromedio
 • Myofaskiaalinen diagonaali ja fuusiokeskukset: antelatero
 • Myofaskiaalinen diagonaali ja fuusiokeskukset: retrolatero

perjantai 28.1.2022, klo 8.00–16.15

 • Myofaskiaalinen diagonaali ja fuusiokeskukset: retrolatero
 • Myofaskiaalinen diagonaali ja fuusiokeskukset: antemedio
 • Asentoon liittyvät mukautumiset ja faskiajärjestelmä, teoria
 • Arviointikaavion laatiminen kurssilaisten toimesta esimerkkipotilaiden hoidossa: hypoteesi, liiketestit, palpaatio ja hoito
 • Potilastapausten esittely ja käsittely

Faskiamanipulaatio Stecco 2-taso, B-osio

keskiviikko 2.3.2022, klo 9.00–16.15

 • Faskiamainpulaatio Stecco -koulutuksen 2-tason B-osioin esittely ja tavoitteet
 • Myofaskiaalisten liikeketjujen, diagonaalien ja spiraalien kehityskulku, teoria
 • Faskiamanipulaatio: kliininen päättely ja käytännön toteutus
 • Ohjaajan suorittama potilashoito ja keskustelu

 torstai 3.3.2022, klo 8.00–16.15

 • Myofaskiaaliset spiraalit
 • Arviointikaavion käytön harjoittelua, esimerkkitapaus
 • Tapausesittelyt, kurssilaisten hoitamat potilaat

  perjantai 4.3.2022, klo 8.00–16.15

 • Arviointikaavion laatiminen kurssilaisten toimesta esimerkkipotilaiden hoidossa: hypoteesi, liiketestit, palpaatio ja hoito
 • Tapausesittelyt, kurssilaisten hoitamat potilaat, keskustelu
 • 2-tason koe
 • Yhteenveto ja todistusten jako

OMT-fysioterapeutti, TtK Tiina Lahtinen-Suopanki

Tiina Lahtinen-Suopanki on kliinisen työn rautainen ammattilainen ja tule-fysioterapian erikoisasiantuntija. Hän on toiminut fysioterapeuttien täydennyskoulutusten ohjaajana vuodesta 1984. Lahtinen-Suopanki opettaa mm. ortopedista manuaalista terapiaa, terapeuttista harjoittelua ja neurodynamiikkaa. Hän on ollut tuomassa Suomeen Luigi Steccon kehittämää faskiamanipulaatiota. Lahtinen-Suopanki suoritti vuonna 2014 Faskiamanipulaatio-tutkinnon ja on siitä asti kouluttanut aktiivisesti fysioterapeutteja faskiamanipulaatio-menetelmän käyttämiseen hoitotyössä.  

Huomioithan, että saat perille tulleen ilmoittautumisen jälkeen sähköpostiisi automaattisen vahvistusviestin, jossa lukee, että ilmoittautuminen on vastaanotettu. Mikäli et saa automaattista vahvistusviestiä sähköpostiisi, otathan yhteyttä p. 044 710 4242 tai koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi. Ilmoittautumisajan päätyttyä ilmoittautuneille lähetetään sähköpostilla vahvistuskirje, joka sisältää koulutukseen liittyvät yksityiskohtaiset tiedot. Koulutus järjestetään, jos ilmoittautuneita on riittävä määrä. Ilmoittautumisen päättymisen jälkeen koulutukseen voidaan ottaa osallistujia mikäli tilaa on, eikä osallistujamäärä ole etukäteen rajattu.


Huom! Koulutukseen voidaan ottaa max. 20 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

2750 € sisältää opetuksen, opetusmateriaalit, todistuksen koulutuksesta ja kahvit.

10.10.2021 mennessä

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli perut ilmoittautumisen 28.9.2021 jälkeen tai et osallistu koulutukseen, veloitamme koko osallistumismaksun.