Brändi ja visuaalisuus 4 op (LY)

Kauppa, talous, rahoitus ja tekniikka, yksittäiset jaksot

18.03.2022 17:00 - 30.04.2022 15:15

opetus (verkkovälitteinen) pe-la 18.-19.3.2022, pe klo 17.00-20.15 ja la klo 9.00-14.30 ja  ja pe-la 29.-30.4.2022, pe klo 17.00-20.15 ja la klo 9.00-15.15.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

– kuvata yrityksen tai yhteisön visuaalisen viestinnän osa-alueita

– soveltaa visuaalisen viestinnän elementtejä esimerkkiyrityksen markkinointiviestintään

– analysoida ja esitellä suunnitteluratkaisunsa

– toimia suunnittelupalvelun ostajana

Brändi ja visuaalisuus yrityksessä tai yhteisössä. Organisaation identiteetti, yrityskuva, imago ja brändi. Yrityksen tai yhteisön visuaalisen ilmeen ostaminen, suunnittelu, konseptointi, kehittäminen ja lanseeraus sekä ostajan että suunnittelijan näkökulmasta. Graafinen ohjeisto ja yritysilmeen näkyminen tuotteissa, palveluissa ja viestinnässä.

Kurssin ensimmäisellä kerralla läsnäolo on välttämätön, muuten ei pääse kurssille. Aktiivinen osallistuminen luennoille ja ryhmätyöhön. Esseetehtävän suorittaminen.

Opintojakson hinta 160 €.

08.03.2022 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 8.3.2022 mennessä. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksolle Lapin yliopiston avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).