Täysin uutta Mikkelin kesäyliopistossa!

Uusina opintoina tarjoamme myös avoimia ammattikorkeakouluopintoja. Ammattikorkeakouluopinnot ovat työelämälähtöisiä ja ne ovat aina ammattikorkeakoulun opetussuunnitelman mukaisia.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (XAMK)