Päivitä sotealan osaamistasi ajankohtaisilla täsmäopinnoilla

Johdatus sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallintaan 1 op - jaksolla perehdyt tiedonhallinnan osa-alueisiin sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan menetelmiin. Opintojakso järjestetään DigiCampus-Moodle -oppimisympäristössä verkko-opintoina.

Monialainen kirjaaminen ja lainsäädäntö 1 op -jaksolla opiskelet  muun muassa seuraavaa: Mitä on monialainen kirjaaminen?  Mitä eri sote-ammattien edustajien tulee tietää toistensa asiakas/potilastyön kirjaamisesta? Tutustut sosiaali- ja terveydenhuollon kirjaamista ohjaava lainsäädäntöön. Lisäksi opit perusteita sosiaali- ja terveydenhuollon kirjaamisesta. 

Johdatus sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmään 3 op - jaksolla opiskelet sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän kokonaisuutta (palveluntuottajat, palvelujen järjestäminen, poliittinen päätöksenteko) ja palvelujen taloudellista ohjausta sekä sosiaali- ja terveyspalveluja ohjaavaa keskeistä lainsäädäntöä. Opintojakso järjestetään DigiCampus-Moodle -oppimisympäristössä verkko-opintoina.

Lisätiedot opintojaksoista löydät linkkien takaa. Tutustu sisältöihin ja valitse sinua kiinnostavat. 

  • 07.09.2021