Viestinnän ja journalistiikan perusopinnot 25 op (JY)

Lähde mukaan opintoihin, jotka käsittelevät kattavasti työelämän viestintää, vuorovaikutustaitoja ja tiimityötä - unohtamatta viestinnän etiikkaa ja mediakriittisyyttä.

Opinnot alkavat Johdatus viestinnän ja journalismin tutkimukseen -jakson luennoilla la 27.3.2021 klo 10-16.
Ensimmäinen tunti klo 10-11 on perehtydystä opintoihin, suoritustapoihin sekä sähköisiin järjestelmiin (Moodle/Korppi). Klo 11 alkavat varsinaiset luennot. Koronatilanteen vuoksi kevätlukukauden luento-opetus toteutuu reaaliaikaisina verkkoluentoina.


Perusopinnot koostuvat seuraavasti

  • VIJP1001 Johdatus viestinnän ja journalismin tutkimukseen (5 op)
  • VIJP1002 Organisaatioviestintä (5 op)
  • VIJP1003 Mediamaiseman murrokset (5 op)
  • VIJP1004 Viestintä ja vaikuttaminen (5 op)
  • VIJP1005 Viestinnän ja journalismin etiikka ja normit (5 op)


Tutustu ja lue lisää Viestinnän ja journalistiikan perusopinnoista!

  • 12.02.2021