Tuotantotalouden perusopinnot 25 op (OY)

Opinnot antavat kattavan ja tuhdin paketin tuotantotalouden sisällöstä.

Opinnot muodostuvat viidestä teemajaksosta. Projektitoiminnassa avataan, mitä tarvitaan hyvään projektityöhön sekä projektipäällikön että projektissa työskentelevän näkökulmasta. Tuotekehitystä tarkastellaan yrityksen yhtenä ydintoimintona ja annetaan esimerkkejä tuotekehityksen johtamisesta ja toteutuksesta. Prosessi- ja laatujohtamisessa annetaan valmiudet mallintaa toimintaprosesseja sekä osaamista prosessien arviointiin ja jatkuvaan parantamiseen. Työterveys, työturvallisuus, työkyky, työn tuottavuus ja tuloksellisuus käsitellään sekä esimiehen että työntekijän osaamisen alueina.

Opinnot voit suorittaa monimuoto-opintoina Mikkelin kesäyliopiston kautta, opinnot eivät ole paikkakuntaan sidottuja. Etäopiskelun olennaisin tuki on kurssitutorin toteuttama verkkotutorointi Moodle -ympäristössä ja se on tarjolla kaikille opintoihin ilmoittautuneille opiskelijoille. Kursseilla käytettävä opiskelumateriaali ja opettajan erikseen jakama materiaali jaetaan Moodle-verkko-opiskeluympäristössä, jossa myös verkkotutorointi toteutetaan.

Opintojakso koostuu viidestä opintojaksosta, jotka ovat aikataulutettu (sis. verkkoluentoja, oppimistehtäviä, verkkotenttejä).

1. Tuotantotalouden peruskurssi 5 op, opinnot 26.8.–20.10.2020

2. Projektinhallinnan peruskurssi 5 op, opinnot 21.10.–31.12.2020

3. Työhyvinvoinnin ja työelämän hallinta 5 op, opinnot 9.12.2020–17.2.2021

4. Prosessi- ja laatujohtaminen 5 op, opinnot 24.2.–21.4.2021

5. Tuotekehitys 5 op, opinnot 28.4.–9.6.2021

Opintokokonaisuuden opintomaksu 350 €  tai 75 € / opintojakso (maksut sis. Oulun avoimen yliopiston rekisteröintimaksun).

Lisätiedot ja ilmoittautuminen opintokokonaisuuteen 20.8. mennessä Mikkelin kesäyliopiston toimistoon, Lönnrotinkatu 5, 50100 Mikkeli, p. 044 710 4242 tai ilmoittautumislomakkeella.

HUOM! Voit suorittaa opintojaksoja myös yksittäin. Yksittäiselle opintojaksolle ilmoittautuminen viim. kaksi viikkoa ennen opintojakson alkua.

  • 05.10.2020