Sosiaalityön perus- ja aineopinnot 25 op + 35 op (UEF)

Haluatko vahvistaa sosiaalityön osaamistasi?

 

Aloita Sosiaalityön opiskelu syyskuussa Mikkelin kesäyliopistossa – Sosiaalityön perus- ja aineopintojen avulla saat tuntumaa yliopisto-opinnoista!

Ja jos haluat tavoitella yliopistotutkintoa (YTM), voit avoimen yliopiston opintojen rinnalla suunnitella jo tutkintotavoitteista opiskelua Itä-Suomen yliopistoon. Sosiaalityön pääaineopintoja ja tutkintoa varten tulee hakeutua tutkinto-opiskelijaksi yliopistoon, ja yliopistossa suoritettu yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinto (YTM) tuottaa sosiaalityöntekijän kelpoisuuden sosiaalialan johto- ja hallintotehtäviin (Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015).

Avoimen yliopiston Sosiaalityön perus- ja aineopinnot ovat suunniteltu siten, että voit suorittaa ne oman työsi ohella. Mahdollinen lähiopetus järjestetään iltaisin ja viikonloppuisin. Muutoin voit suorittaa opintoja joustavasti verkko-opintoina! Opinnot alkavat syyskuussa ja sopivat mainiosti ammatilliseksi lisäkoulutukseksi. Sosiaalityön perus- ja aineopinnot toimivat hyvänä lähtökohtana myös mahdollisille tuleville yliopisto-opinnoillesi.

Opinnot soveltuvat sosiaalialalle aikoville, alalla jo työskenteleville, sosionomeille sekä kaikille sosiaalityön kentästä kiinnostuneille
. Kun haluat tehdä töitä ihmisten parissa ja vaikuttaa niin yksilötasolla kuin yhteiskunnallisestikin, on sosiaalityön koulutus oikea valinta.Sosiaalityössä korostuvat ihmisten sosiaalisten oikeuksien, toimintaedellytysten ja elämänotteen vahvistaminen.

Tutustu alta opintojen
tietoihin ja ilmoittaudu rohkeasti mukaan!

Sosiaalityön aineopinnot 35 op (UEF)

Sosiaalityön perusopinnot 25 op (UEF)

  • 13.04.2020