Psykologian perus- ja aineopinnot 25 + 35 op (UEF)

Psykologia on tiede, joka tutkii ja selittää ihmisten toimintaa sekä toiminnan muutoksia. Psykologian opinnoista saat valmiuksia havainnoida ja ymmärtää monipuolisesti ihmisiä ja heidän toimintaansa vaikuttavia tekijöitä. Perusopintojen tavoitteena onkin antaa monipuolinen käsitys psykologiatieteen eri osa-alueista. Psykologian aineopinnot suoritettuasi taas syvennät perusopintojen tietojasi ja saat valmiuksia alan kehityksen seuraamiseen ja alan tieteellisen ajattelun ymmärtämiseen.

Perusopinnoissa opinto-oikeusaika kolme lukukautta (1,5 vuotta) ja aineopinnoissa neljä lukukautta (2 vuotta).

Perusopintojen opintomaksu 415 €, aineopinnot 480 €.

Klikkaa lukemaan lisää ja ilmoittaudu!

Psykologian perusopinnot 25 op

Psykologian aineopinnot 35 op

  • 15.04.2020