Esi- ja alkuopetuksen perusopinnot 25 op (HY)

Mikkelin kesäyliopistossa voit opiskella Esi- ja alkuopetuksen perusopinnot 25 op (Helsingin yliopisto) alk. 10.9.!

Mitä opiskellaan? Näissä opinnoissa perehdyt esi- ja alkuopetusikäisen lapsen oppimisen ja opettamisen erityisluonteeseen. Opintokokonaisuudessa käsitellään esi- ja alkuopetuksen kysymyksiä ikäkausididaktisesta näkökulmasta.

Kenelle opinnot soveltuvat? Erinomainen kokonaisuus kaikille esi- ja alkuopetusikäisten lasten kanssa työskenteleville sekä muissa kasvatus- tai opetustehtävissä toimiville! Opinnot toteutetaan avoimena yliopisto-opetuksena, joten osallistua voi kuka tahansa! Opinnot toimivat erinomaisena teoriapakettina esi- ja alkuopetuksen sisältöihin (eivät anna pätevyyttä esiopetuksen antajaksi).

Opintokokonaisuus koostuu viidestä (á 5 op) opintojaksosta
Esi- ja alkuopetuksen pedagogiikka 5 op, verkkoluennot ja webinaarit syys-lokakuussa ja oppimistehtävä
Moninaisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo esi- ja alkuopetuksessa 5 op, verkkoluennot ja webinaarit loka-marraskuussa ja oppimistehtävä
Katsomus- sekä taito- ja taideaineiden pedagogiikka I, 5 op, lähiopetus tammi-helmikuussa ja soveltavat pedagogiset esseet
Äidinkielen, kirjallisuuden ja draaman pedagogiikka I, 5 op, verkkoluennot ja luento- ja ryhmäopetus maaliskuussa ja oppimistehtävät
Matematiikan sekä ympäristö- ja luonnontiedon pedagogiikka I, 5 op, lähiopetus huhti-toukokuussa ja oppimistehtävä

Opinnot ovat suunniteltu siten, että voit suorittaa ne oman työsi ohella. Syyslukukauden opetus toteutuu verkko-opetuksena ja kevätlukukauden opetus pyritään ensisijaisesti järjestämään lähiopetuksena. Lähiopetus toteutetaan ilta- ja viikonloppuopetuksena. Mikäli lähiopetus ei ole tuolloin mahdollista, toteutuu opinnot verkkovälitteisesti myös kevätlukukaudella. Tutustu tarkemmin jaksosisältöihin ja luentoaikatauluihin täällä!

Opintomaksu 825 € (sis. Helsingin avoimen yliopiston rekisteröintimaksun). Opintomaksu laskutetaan neljässä erässä.
Ilmoittautuminen ja lisätiedot 1.9. mennessä Mikkelin kesäyliopiston toimistoon, Lönnrotinkatu 5, 50100 Mikkeli, p. 015 210 300 tai ilmoittautumislomakkeella.

  • 13.04.2020