Sivistyksen kaari

keskiviikko 30. joulukuuta 2020

 

Digioppia ikä kaikki - digitaidot ovat uusia kansalaistaitoja

 

Olemme järjestäneet viimeisen kahden vuoden aikana maksutonta  digitaitojen opetusta ikäihmisille ja työikäisille. Kesäyliopistot pitävät digitaitojen opettamista keskeisenä vapaan sivistystyön tehtävänä, jotta aktiivinen kansalaisuus ja osallisuus ylipäätään mahdollistuvat kaikille ikään ja pohjakoulutukseen katsomatta. Tämän päivän digitaalistuvassa yhteiskunnassa lähes kaikki palvelut ovat muuttuneet digitaalisiksi verkkopalveluiksi. Ilman digitaitojen osaamista on hankala hoitaa edes omia henkilökohtaisia asioita.


Koulutuksissa käytetään omaa tuttua älylaitetta.

Digitaitoja ikääntyneille

Ikäihmisille digiopetus on ollut käytännöllistä ja opastavaa  lähiopetusta. Aiheina on ollut mm. älylpuhelimen käyttäminen, tietoturva, pilvipalvelut, kuvaaminen älylaitteella, erilaiset sosiaalisen median palvelut ja älylaitteen hyötykäyttö. Ikäihmisten digiopetukset ovat osa 14 kesäyliopiston Geronet-yhteishanketta, jonka rahoittaa Opetushallitus.

Ikäihmisten digikoulutukset jatkuvat vielä kevään 2021 ajan maanantaisin kello  13 - 15.30 Mikkelin kesäyliopistolla. Mikäli koronarajoitukset estävät lähiopetukset, toteutamme koulutukset verkkoympäristössä. 

Kevään koulutusten sisällöt on suunniteltu syksyn 2020 aikana koulutuksissa käyneiden ikäihmisten toiveiden ja tarpeiden perusteella. Tulossa on mm. opastusta kirjaston ja terveydenhuollon etäpalveluiden ja eri viranomaisten verkkopalveluiden käyttöön, opetusta älylaitteella kuvaamiseen sekä älylaitteen hyöty- ja viihdekäyttöön ja tietoturva-asioihin. Lue lisää maksuttomista Geronet-koulutuksista ja ilmoittaudu digioppiin!

Geronet-hankkeessa on myös muodostettu ja koulutetettu vapaaehtoisten digiopastajien verkosto. Digiopastajat antavat OmaTorilla tiistaisin kello 10 - 12 ohjausta älylaitteiden käytössä ja älylaiteongelmissa. OmaTori sijaitsee Mikkelin torin laidalla osoitteessa Porrassalmenkatu 21, toisessa kerroksessa. Opastukset jatkuvat OmaTorilla heti, kun koronarajoituksia pystytään taas höllentämään. Geronet-hankkeen aikana vapaaehtoiset digiopastajat ovat auttaneet ja neuvoneet jo yli 100 digiavun tarvitsijaa OmaTorilla.  


Turvallisesti digitaitoja oppimassa.
Käytössä turvavälit, maskit ja käsidesit. 


Työelämän digitaidot

Työikäisille olemme tarjonneet 80 vuorovaikutteista verkkoluentoa erilaisista digitaidoista. Webinaaritallenteet ovat edelleen katsottavissa YouTube-kanavalta. Uusin koulutuskokonaisuus on Digiosaamisen perusteet -kurssi, joka koostuu kolmesta osaamistasosta: aloitteleva käyttäjä,  peruskäyttäjä ja hyötykäyttäjä. Kurssi vaikeusaste kasvaa osaamistasojen edetessä. Kurssin suorittaja saa digitaalisen osaamismerkin, jolla hän voi osoittaa vaikkapa työnhaussa digiosaamisensa. Kurssia voi opiskella maaliskuun 2021 loppuun asti. 

Vaikka webinaarit ja Digiosaamisen perusteet on suunniteltu kehittämään työikäisten digiosaamista, voi koulutuksia hyödyntää ihan kuva vaan iästä tai elämäntilanteesta  riippumatta. Tarvitset vain tietokoneen, tabletin tai älypuhelimen,sähköpostiosoitteen ja pääsyn internetiin. Nämä koulutukset on toteutettu 18 Suomen kesäyliopiston yhteishankkeessa (Dikata), joka on Opetushallituksen rahoittama  hanke. Hanke päättyy maaliskuussa 2021. Lue lisää maksuttomista Dikata-koulutuksista.

Vielä ehdit mukaan maksuttomiin digikoulutuksiin. Tervetuloa  kesäyliopistoon opiskelemaan digitaitoja!

 

Digiterveisin,

Anne Havukainen
rehtori

keskiviikko 7. lokakuuta 2020

Tulevaisuuden menestyjä ei pärjää ilman palvelumuotoilua Palvelulähtöinen ajattelu on yrityksissä ja organisaatioissa sivuuttanut tuotelähtöisen ajattelun 2000-luvulla. Tämän rinnalla asiakaskeskeinen ajattelu eli asiakkaan tavoitteiden ja toiveiden kuunteleminen on otettu todesta. On tajuttu, että asiakkaan aito ymmärtäminen on asiakaspalvelun avaintekijä ja kilpailuvaltti. 

Monet palvelut ovat siirtyneet tai siirtymässä digitaalisiksi. Hiljalleen on ymmärretty, ettei digitaalisia palveluita voi kehittää teknologia edellä kuulematta ja tajuamatta asiakasta, joka digipalvelua käyttää. 

Asiakkaan palvelukokemus muodostuu pienistä osista ja kaikissa niissä kanavissa, missä asiakas palveluun tutustuu. Moninaisen palvelukokemuksen ymmärtämisen avuksi on valjastettu palvelumuotoilu, ja tämän ajatusmallin harjaannuttaminen yritysten, organisaatioiden ja yksittäisten toimijoiden avuksi. 

Lapin avoimen yliopiston palvelumuotoilun perusopinnot (25 op) on kattava ja erityisen käytännönläheinen opintokokonaisuus. Talvella 2021 nämä opinnot käynnistyvät yhteistyössä Mikkelin ja Etelä-Karjalan kesäyliopistoissa. 

Opinnot jakautuvat seitsemään kurssiin, joissa palvelumuotoilun eri opettajien johdolla tutustutaan muotoiluajattelun ideaan ja asiakaslähtöisyyden osatekijöihin. Palveluiden laadun merkitys, brändin käsitteen ymmärtäminen koko henkilöstöä koskevaksi asiaksi ja visuaalisten keinojen tärkeys tavoitteiden mukaista mielikuvaa luovina seikkoina tulevat opintojen myötä todellisuudeksi. 

Opinnoissa perehdytään laajasti myös siihen, mikä on palvelumuotoilun rooli liiketoiminnassa ja laajemmin koko yhteiskunnassa. Julkisten palvelujen muotoilu -kurssilla puolestaan keskitytään siihen, mikä on muotoilun merkitys julkisten palvelujen käyttäjälähtöisessä kehittämisessä. 

Palvelumuotoilu on ennen kaikkea asenne. Se on myös työkaluja ja menetelmiä, joiden avulla palvelua kehitetään. Palvelumuotoilu on lisäksi prosessi palveluiden kehittämiseksi. Näihin kaikkiin osa-alueisiin perehdytään ja niitä harjoitellaan jokaisella kurssilla yhdessä. 

Opinnot päättyvät Palvelumuotoilun johtaminen -kurssiin, jossa keskitytään erityisesti organisaation sisäisen toiminnan kehittämiseen ja johtamiseen muotoilun menetelmin. Tällä kurssilla tehdään myös pienryhmätöinä oikeita palvelumuotoilun projekteja yrityksille ja organisaatioille. 

Kenelle palvelumuotoilu sopii? Opinnot on tarkoitettu kaikille palvelujen ja/tai tuotteiden tarjoajille, jotka haluavat parantaa asiakkaidensa kokemusta. Se sopii myös heille, jotka haluavat ymmärtää ja kehittää organisaatiotaan sisäisesti, kuten parantaa henkilöstön motivaatiota, työssä viihtymistä ja jaksamista. 

Palvelumuotoilu voi lähteä pienistä projekteista. Se voi olla vaikkapa asiakaspalvelutilojen tai asiakkaille laadittujen ohjeiden ja opasteiden muotoilua. Se voi olla digipalvelujen muotoilua tai ymmärrettävämmän kielen ja sanojen muotoilua. Se voi olla käytettävyyden muotoilua tai uudenlaista markkinoinnin muotoilua. 

Ei ole alaa, missä ei tarvittaisi palvelujen muotoilua. Kuvaaja: Katja Lösönen

Kirjoittaja on FT Marjo Kamila 
Lapin avoimen yliopiston vieraileva kouluttaja

  Digioppia ikä kaikki - digitaidot ovat uusia kansalaistaitoja   Olemme järjestäneet viimeisen kahden vuoden aikana maksutonta  digitai...